Freecom-garantie

Bedankt voor uw aankoop van een Freecom-product.

Productvervanging is het enige rechtsmiddel onder deze garantie. Deze garantie geldt niet voor normale slijtage of schade resulterend uit abnormaal gebruik, verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing of ongeluk, of voor incompatibiliteit of slechte prestatie vanwege de specifieke computersoftware of -hardware die is gebruikt.

FREECOM IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEGEVENSVERLIES OF INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, HOE DEZE OOK MAG ZIJN VEROORZAAKT, VOOR SCHENDING VAN GARANTIES OF ANDERSZINS. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk ook andere rechten, afhankelijk van de staat of het land waarin u woont. Deze garantiebepalingen gelden alleen voor Europa, Midden-Oosten en Afrika. Bezoek voor andere landen de websites van de betreffende respectieve landen. Freecom zal andere rechten die u wellicht hebt, niet uitsluiten, beperken of opschorten, inclusief de rechten die kunnen voortvloeien uit non-conformiteit met een verkoopcontract. Voor een volledig inzicht in uw rechten moet u de wetten raadplegen van uw land, provincie of staat.

Drie jaar beperkte garantie: (mHDD- en mSSD-producten)

Freecom garandeert dat dit product vrij is van gebreken in materiaal en afwerking voor een periode van drie jaar vanaf de originele aankoopdatum. Deze garantie geldt niet voor batterijen. Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat het product gebreken vertoont, wordt het gratis vervangen. U kunt het product met het originele ontvangstbewijs terugbrengen naar de plaats van aankoop of contact opnemen met Freecom.

Twee jaar beperkte garantie: (Alle overige hardeschijf-, SSD- en randapparatuurproducten)

Freecom garandeert dat dit product vrij is van gebreken in materiaal en afwerking voor een periode van twee jaar vanaf de originele aankoopdatum. Deze garantie geldt niet voor batterijen. Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat het product gebreken vertoont, wordt het gratis vervangen. U kunt het product met het originele ontvangstbewijs terugbrengen naar de plaats van aankoop of contact opnemen met Freecom.